บริษัท เท็นมิเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
33 ถ.พระพิทักษ์ แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200
เบอร์โทร: 02-623-7799 , 02-623-9696 มือถือ 087-6029999
เปิดทำการวันจันทร์-เสาร์ (09.00-17.30 น.)
TENMETER COMMUNICATION CO.,LTD
33 PHRAPHITHAKS RD., WONGBURAPAPIROM PRANAKORN BANGKOK 10200
Phone no : 02-623-7799 , 02-623-9696 Mobile Nunber 087-6029999
Opening Hours: Mon-Sat 9.00-17.30