DIAMOND M610R

DIAMOND M610R

DIAMOND M610R
กรุณาสอบถาม 02-6239696
ดูสินค้าอื่นของ HYPERION

MOBIL CABLE ASSEMBLY

MOBIL CABLE ASSEMBLY
MODELLENGTH1.5D-Q?SUPER+5DQ-?CONNECTORS
M410R4m1.0m+3.0mMLJ-MP
M420R4m2.0m+2.0mMLJ-MP
M510R5m1.0m+4.0mMLJ-MP
M520R5m2.0m+3.0mMLJ-MP
M525R5m2.5m+2.5mMLJ-MP
M610R6m1.0m+5.0mMLJ-MP
M620R6m2.0m+4.0mMLJ-MP
M625R6m2.5m+3.5mMLJ-MP